Historie vzniku oděvního průmyslu

Jak vznikly první oděvy a tkalcovské stavy?

Ve starověku byly oděvy vyráběny převážně z přírodních materiálů, jako je vlna, len nebo kůže. V té době se tkanina vyráběla ručně na tkalcovských stavech, které se později objevily i v Evropě. Ve středověku se začaly používat i další materiály, jako je hedvábí nebo satén, a objevily se i první kolovrátky. Tehdy se začal rozvíjet také krejčovský řemeslný průmysl.

Co předcházelo dnešnímu oděvnímu průmyslu?

V průběhu 18. a 19. století se objevily první továrny na výrobu tkanin a oděvů, což vedlo k rychlejšímu rozvoji průmyslu. Továrny používaly velké tkalcovské a šicí stroje, které umožňovaly velkovýrobu mnohem rychleji a levněji oproti ruční práci. Tento přístup k výrobě oděvů se stal běžným po celém světě a vedl k rozvoji oděvního průmyslu jako takového.

V současnosti se oděvní průmysl vyznačuje vysokou mírou globalizace a používá širokou škálu technologií a materiálů pro výrobu oděvů. Je také velmi důležitým zdrojem zaměstnání po celém světě. Stinnou stránkou je dopad na životní prostředí.

Dopad oděvního průmyslu na životní prostředí

Oděvní průmysl má významný dopad na životní prostředí v mnoha oblastech. Jedním z hlavních problémů je použití syntetických materiálů, jako je polyester, které jsou vyráběny z ropy a jsou velmi špatně biologicky odbouratelné. V průběhu svého životního cyklu mohou syntetické materiály uvolňovat při praní a rozkladu mikroplasty do vody a půdy.

Dalším problémem je vysoká spotřeba energie a vody při výrobě oděvů a obuvi. A to nejen při pěstování bavlny, ale také při praní a barvení látek. Řešením se v posledních letech stala organická bavlna.

Mnoho oděvních firem navíc využívá fosilní paliva k výrobě energie potřebné k provozu svých továren, což přispívá k emisím skleníkových plynů a klimatickému oteplování. V posledních letech částečně pomáhá regulace množství vypuštěných látek do ovzduší a hrozba vysokých pokut, ale ta se týká především Evropské unie. Státy jako Čína jsou stále schopny produkovat velké množství výrobků bez postihu.

Organická bavlna pro ekologickou výrobu

Organická bavlna je pěstována bez použití chemických pesticidů a hnojiv. Místo toho se používají přírodní metody k ochraně rostlin před škůdci, jako je použití přírodních pesticidů nebo využití přírodních ochranných látek v půdě.

Pěstování organické bavlny podporuje udržitelnost. V kombinaci s ekologickým balením objednávek a využitím ekologických barev k potisku vznikla v posledních letech celé řada zajímavých značek dbajících o pozadí výroby jednotlivých kolekcí, které uvádí na trh. Oblečení je navíc nadčasové, tedy navržené tak, aby nevyšlo z módy s první sezónou.

Přečtěte si také, jaká je historie výroby oceli nebo se podívejte, jaké jsou nejzajímavější mosty světa.

Fotografie